Broersma Bouwadvies

logo-blue-small

De beslissing is genomen. U wilt uw woongenot vergroten en gaat uw eigen woning aanpassen. Die aanbouw moet er komen. Een dakkapel geeft meer licht en een kelder schept ruimte. Goed idee om twee kamers samen te voegen. Is de doorbraak in die dragende wand mogelijk? Uit uw kennissenkring komt de suggestie voor een bouwkundige of aannemer naar voren. Die bewijst zijn deskundigheid als hij aankondigt ‘een constructeur’ in te schakelen. Dan komt Broersma Bouwadvies in beeld.

Onze rol als ingenieursbureau bij uw plannen.

Logo Bureau Broersma klein Onze medewerkers hebben een opleiding MBO/HBO/TU Civiele Techniek, aangevuld met een gedegen begeleiding in de praktijk. Ze weten hoe een bouwwerk in elkaar steekt. En – veel belangrijker voor u – wat de consequenties zijn van de gewenste veranderingen. De draagstructuur van een gebouw wordt bepaald door het samenspel van wanden, vloeren en dak. Dit totaal zorgt ervoor dat de belasting wordt gedragen door het fundament. De veiligheid is de marge ten opzichte van een instabiele situatie en is wettelijk vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Hier staat alles gedetailleerd beschreven onder Technische voorschriften uit het oogpunt van veiligheid (hoofdstuk 2). In deze wet wordt verwezen naar de NEN-EN-1990, t.w. de Grondslagen voor het constructief ontwerp.

Richtlijnen voor een veilige uitvoering.

Logo Bureau Broersma klein Als specialisten beschikken we over alle kennis en expertise om de normen naar behoren toe te passen. Tegenover de aanvrager van de vergunning dragen wij de verantwoordelijkheid om de taak vakkundig uit te voeren. Ons werk als ingenieurs kent een tweede aspect. Wij geven essentiële aanwijzingen om onveilige situaties bij bouw- en stutwerkzaamheden te voorkomen (zie Bouwbesluit 2012, hoofdstuk 8). Op basis van ons stut- en stempelplan kan het uitvoerende bouwbedrijf conform het wettelijk vereiste veiligheidsplan te werk gaan. Alle gemaakte stukken zijn bedoeld voor professioneel opererende aannemers en toezichthouders. Vanzelfsprekend geven onze medewerkers u graag een mondelinge toelichting.

Wat doen wij wel en wat doen wij niet.

logo-blue-smallWij maken tekeningen en berekeningen van de constructie van uw woning en de consequenties van de aanpassingen. Deze stukken coördineren met de werkzaamheden van de architect en de specifieke inbreng van de aannemer. Is uw plan niet vrijgesteld van een bouwvergunning, dan gebruikt u de stukken bij de aanvraag. Wij doen geen werkzaamheden die aan de architect of de bouwkundige zijn voorbehouden. Zij kunnen u terzijde staan bij het verkrijgen van de bouwvergunning. Nog niet in het plan opgenomen? Naar onze mening is dat wenselijk en wij maken u desgewenst attent op een geschikte partij. Onze uiteindelijke aansprakelijkheid kent een belangrijke voorwaarde: een door ons bureau ontworpen constructie moet door een erkend deskundig bouwbedrijf worden uitgevoerd.

Akkoord? Dan kunnen we aan de slag.

Logo Bureau Broersma kleinZodra wij weten wat er gedaan moet worden, ontvangt u een vrijblijvende aanbieding met een kopie van de gedeponeerde Algemene Voorwaarden. In het geval van extra werkzaamheden worden deze verrekend aan de hand van de gemaakte uren en onze tarieven. Gaat u akkoord met ons voorstel en de offerte? We stellen u voor aan de medewerker die de opdracht intern uitvoert en afhandelt. Samen maakt u afspraken over levering van de stukken. Hij houdt u telefonisch of per e-mail op de hoogte van de voortgang.

Mensenwerk

logo-blue-small Bij Broersma Bouwadvies werken ingenieurs en technisch specialisten die niet onderdoen voor hun collega’s van Broersma Ingenieurs. Kleinschaliger projecten hebben dezelfde technisch optimale kwaliteit nodig.  Sterker nog, de Ingenieurs consulteren hun collegae bij Bouwadvies net zo vaak als andersom. Samenwerking is intern net zo belangrijk als met de opdrachtgevers en hun projectteams.
[tmm name="mensen"]