• nl
 • en
 • Broersma Bouwadvies

  logo-blue-small

  De beslissing is genomen. U wilt uw woongenot vergroten en gaat uw eigen woning aanpassen. Die aanbouw moet er komen. Een dakkapel geeft meer licht en een kelder schept ruimte. Goed idee om twee kamers samen te voegen. Is de doorbraak in die dragende wand mogelijk? Uit uw kennissenkring komt de suggestie voor een bouwkundige of aannemer naar voren. Die bewijst zijn deskundigheid als hij aankondigt ‘een constructeur’ in te schakelen. Dan komt Broersma Bouwadvies in beeld.

  Onze rol als ingenieursbureau bij uw plannen.

  Logo Bureau Broersma klein

  Onze medewerkers hebben een opleiding MBO/HBO/TU Civiele Techniek, aangevuld met een gedegen begeleiding in de praktijk. Ze weten hoe een bouwwerk in elkaar steekt. En – veel belangrijker voor u – wat de consequenties zijn van de gewenste veranderingen. De draagstructuur van een gebouw wordt bepaald door het samenspel van wanden, vloeren en dak. Dit totaal zorgt ervoor dat de belasting wordt gedragen door het fundament. De veiligheid is de marge ten opzichte van een instabiele situatie en is wettelijk vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Hier staat alles gedetailleerd beschreven onder Technische voorschriften uit het oogpunt van veiligheid (hoofdstuk 2). In deze wet wordt verwezen naar de NEN-EN-1990, t.w. de Grondslagen voor het constructief ontwerp.

  Richtlijnen voor een veilige uitvoering.

  Logo Bureau Broersma klein

  Als specialisten beschikken we over alle kennis en expertise om de normen naar behoren toe te passen. Tegenover de aanvrager van de vergunning dragen wij de verantwoordelijkheid om de taak vakkundig uit te voeren.

  Ons werk als ingenieurs kent een tweede aspect. Wij geven essentiële aanwijzingen om onveilige situaties bij bouw- en stutwerkzaamheden te voorkomen (zie Bouwbesluit 2012, hoofdstuk 8). Op basis van ons stut- en stempelplan kan het uitvoerende bouwbedrijf conform het wettelijk vereiste veiligheidsplan te werk gaan.

  Alle gemaakte stukken zijn bedoeld voor professioneel opererende aannemers en toezichthouders. Vanzelfsprekend geven onze medewerkers u graag een mondelinge toelichting.

  Wat doen wij wel en wat doen wij niet.

  logo-blue-smallWij maken tekeningen en berekeningen van de constructie van uw woning en de consequenties van de aanpassingen. Deze stukken coördineren met de werkzaamheden van de architect en de specifieke inbreng van de aannemer. Is uw plan niet vrijgesteld van een bouwvergunning, dan gebruikt u de stukken bij de aanvraag. Wij doen geen werkzaamheden die aan de architect of de bouwkundige zijn voorbehouden. Zij kunnen u terzijde staan bij het verkrijgen van de bouwvergunning.
  Nog niet in het plan opgenomen? Naar onze mening is dat wenselijk en wij maken u desgewenst attent op een geschikte partij. Onze uiteindelijke aansprakelijkheid kent een belangrijke voorwaarde: een door ons bureau ontworpen constructie moet door een erkend deskundig bouwbedrijf worden uitgevoerd.

  Akkoord? Dan kunnen we aan de slag.

  Logo Bureau Broersma kleinZodra wij weten wat er gedaan moet worden, ontvangt u een vrijblijvende aanbieding met een kopie van de gedeponeerde Algemene Voorwaarden. In het geval van extra werkzaamheden worden deze verrekend aan de hand van de gemaakte uren en onze tarieven.
  Gaat u akkoord met ons voorstel en de offerte? We stellen u voor aan de medewerker die de opdracht intern uitvoert en afhandelt. Samen maakt u afspraken over levering van de stukken. Hij houdt u telefonisch of per e-mail op de hoogte van de voortgang.

  Mensenwerk

  logo-blue-small

  Bij Broersma Bouwadvies werken ingenieurs en technisch specialisten die niet onderdoen voor hun collega’s van Broersma Ingenieurs. Kleinschaliger projecten hebben dezelfde technisch optimale kwaliteit nodig.  Sterker nog, de Ingenieurs consulteren hun collegae bij Bouwadvies net zo vaak als andersom. Samenwerking is intern net zo belangrijk als met de opdrachtgevers en hun projectteams.

  Faramarz Ajdadi
  Met zijn diploma op zak begint Faramarz Ajdadi aan zijn zoektocht naar een vaste aanstelling. Een van de gesprekspartners wijst hem op Buro Broersma. Hij loopt op vrijdag binnen en kan maandag beginnen. Volgt de cursus Bouwen met Staal, doet een schat aan ervaring op. Staalconstructies vormen de basis voor tal van een verbouwingen, aanbouwingen en renovaties. Of gewoon voor een voetbalkantine. De lol van dit werk? Alles wat je bereikt, doe je samen, met je team. Die hechte samenwerking maakt het de moeite waard. Hij is nog lang niet uitgekeken op dit werk.
  Mail mij
  Fred Lubben
  Fred Lubben heeft er al heel wat jaren opzitten. En zonder een moment van verveling. Tankstations mogen op elkaar lijken, als je de constructie bekijkt is elk detail anders. Kan je er nog zoveel getekend hebben, ze verschillen telkens weer. Na MTS Weg- en Waterbouw met stage bij Broersma mag hij zijn dienstplicht vervullen en terugkomen op het bureau. Hij weet dat hij met een diversiteit aan opdrachten te maken krijgt. Allerhande renovaties, liefst van klassieke bouwwerken. Hoe behoud je de stijl, hoe maak je het stabiel, ook op de lange duur. Dat is een creatief avontuur, altijd met een fraaie uitkomst. Je merkt het bij een laatste bouwvergadering. Je hebt met je adviezen en begeleiding vrienden gemaakt.
  Mail mij
  John de Zeeuw
  Op de zoektocht naar een baan in deze sector komt op een zeker moment de naam Broersma voorbij. Dat ervaart ook John de Zeeuw als hij midden jaren negentig om een vaste baan verlegen zit. Na diverse baantjes wil hij toch iets constructiefs en niet iets waar na enige tijd de lol al weer van afbrokkelt. Hij gaat langs op de Groothertoginnelaan 33, belt aan, wordt naar binnen getrokken en kan de maandag daarop beginnen. Hij blijft, want het brede werkterrein met die diversiteit aan werkzaamheden verveelt nooit. Het samen zoeken en vinden van de oplossing voor een vraagstuk is een boeiende bezigheid. Is een technicus privé ook niet te stoppen met klussen? Welnee, dat zouden ze thuis wel willen, maar hij absoluut niet. Overigens, hij lijkt wel een Scheveninger als hij voor de kust gaat windsurfen. En toch heet hij John de Zeeuw.
  Mail mij
  Ing. Mohamed Ali Kazemi
  Op het HBO kiest Mohamed Ali Kazemi voor een stage bij Broersma om onder begeleiding van hetzelfde bureau af te studeren. En dan blijf je bij Broersma, dat is zo goed als een gewoonte. Er is overigens ook niets mis mee. Hij krijgt een specifiek segment toebedeeld: ontwerpen die renovatieprojecten helpen realiseren. Waar een ander al gauw tegen de beperkingen aanloopt, ziet hij daarin juist de uitdaging. Die beperkte creatieve ruimte vraagt om het meest slimme reken- en tekenwerk om enerzijds de architect tevreden te stellen en constructief toch binnen de marges te blijven. Een uitdaging voor de ingenieur. En tegelijkertijd leerzaam voor nieuwbouw, want ook die projecten komen op zijn bureau terecht. Zijn hobby? Mijn werk, is het antwoord. Maar hij reist ook graag naar verre oorden. Leerzaam en rustgevend.
  Mail mij
  Marcel Beenen
  Marcel Beenen heeft pech. Hij moet na zijn stagetijd bij Broersma eerst in dienst. Hij heeft ook een even grote portie geluk: hij mag na zijn diensttijd gewoon terugkomen. Hij weet de datum nog: 2 januari 1980. Hij begint aan een lange carrière, die nog steeds niet ten einde is. Of het nog niet genoeg is? Welnee, die renovaties bieden telkens weer een nieuwe uitdaging, geen project is gelijk en alle constructies zijn weer anders. Je maakt een object opnieuw functioneel, nuttig voor de bewoners of gebruikers en mooi in zijn omgeving. Denk maar aan het statige Hotel des Indes, in Den Haag. Die opbouw van twee etages, waardoor het hotel weer rendabel kon worden, daar tekende hij aan mee. En de vrije tijd? Die gaat op aan wandelen en fotograferen.
  Mail mij
  Ing. Pim Beekink
  In 1986 heeft Pim Beekink het degelijke traject LTS, MTS en HTS afgerond en begint aan de noodzakelijke sollicitatieperiode. Hij zoekt bureaus en studio¹s, stelt zich voor, verkent en overpeinst de mogelijkheden. De regelmatige ronde door Den Haag voert telkens over de Groothertoginnelaan. Daar op nummer 33, is dat geen ingenieursbureau? Buro Broersma? Aanbellen mag en vragen staat vrij. Hij stapt door die deur zijn toekomst binnen en heeft het naar zijn zin, eerst als tekenaar, later als rekenaar. Nu maakt hij deel uit van de directie en zijn het managen en organiseren op de voorgrond komen te staan. Zijn uitgebreide netwerk stelt hem in staat Bureau Broersma overal te introduceren. Het contact met de klant is hem wel toevertrouwd en hij houdt zich met name bezig met Broersma Bouwadvies. Dat hij nog tijd over heeft om als voorzitter jeugd zijn voetbalclub van dienst te zijn, bewijst zijn organisatorisch talent. Met zijn ervaring met analyseren, beoordelen en oplossen van vraagstukken is het efficiënt indelen van je agenda geen punt. Goed voor Bureau Broersma ... en voor de voetbalclub.
  Mail mij
  Lucienne van Leeuwen
  Het bureau heeft een office manager, die ook diashows kan programmeren en multimediaprojecten kan produceren. Dat is jarenlang haar werk bij een fameuze av-studio in Scheveningen. Ook het moederschap en een dubbele opvoeding komen voorbij. En dan volgt de receptie van Bureau Broersma, het startpunt voor een opeenstapeling van taken. Van telefoon tot het handhaven van de algemene orde op kantoor. Vrouw tussen de kerels, en dus een mikpunt voor mannenhumor? Dan reken je niet mee dat haar ouders een kroeg op Scheveningen hadden en dat die omgeving haar voldoende weerbaar maakte. De dame van Bureau Broersma kan er best tegen. Ze staat haar mannetje.
  Mail mij
  Paul Eijgenraam
  Het begon met een stage. Ja, daar is uitgerekend Bureau Broersma goed in. Paul Eijgenraam volgde in 2006 nog MBO Bouwkunde, maar ontdekte bij het bureau aan de Haagse Groothertoginnelaan dat hij hogerop wilde. Zijn HBO Bouwkunde combineerde hij met klusjes voor Broersma. Klusjes? Ja, zo noemt hij werkzaamheden die niet onmiddellijk grootstedelijke ontwikkelingen teweeg brengen. In ieder geval studeerde hij af bij Bureau Broersma. En als die naam zo vaak voorkomt in zijn verhaal dan is het niet onlogisch dat hij nu een vaste plek inneemt. Hij vindt technologie gewoon razend interessant. Ook boeiend: lekker eten en een goede film.
  Reshma Nirmalsingh
  Als Reshma in 2016 aan de TU Delft haar diploma MSc Civiele Techniek behaalt is ze gespecialiseerd in beton. Dat mag best wat avontuurlijker. Gelukkig loodst een detacheringbureau haar in 2016 binnen bij Broersma Bouwadvies. Daar helpt het hele team je om goed werk te leveren in beton èn hout èn staal. En je vindt er variatie, in je projecten. Soms een eenvoudige doorbreking, dan weer de verbouw van een heel pand. Mooie baan. Ze vindt dat ze het getroffen heeft. Na het werk slaat ze aan het koken en vult de muziek haar leven. Oh ja, en als het even kan naar de familie in Suriname. Altijd feest!
  Bob van den Enden
  Tijdens zijn studie aan Haagse Hogeschool doet Bob bouwkundige ervaring op bij kleinschalige en middelgrote aannemers. Op zoek naar een uitdagende afstudeeropdracht loopt hij In 2016 binnen op de Groothertoginnelaan 33. Mijnheer Broersma (Bob mag al snel Andries zeggen) begeleidt hem bij het afstuderen. Sinds 2018 zit hij weer op die vertrouwde plek. Daar komen kennis van techniek en de bouwpraktijk samen. En juist dat boeit hem als leerling constructeur. Hij rekent en tekent aan kleinschalige projecten om uiteindelijk een uitmuntende constructeur te worden. Gaat lukken, want de gezonde geest in het gezonde lichaam van een fitnessactivist, surfer, wakeboarder, zwemmer, wielrenner, triatlonatleet en ... pffft ... we zijn er nog niet ... zeevisser slaagt altijd. Zomers een lifeguard op het strand en in de weekeinden op stap met vrienden. Moet kunnen!